DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Mošćenička Draga > Općinski načelnik > Općinski načelnik i privremeni zamjenik općinskog načelnika

Općinski načelnik i privremeni zamjenik općinskog načelnika

Općinski načelnik

Rikardo Staraj

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.Općinski načelnik i zamjenik načelnika Općine Mošćenička Draga dužnost obnašaju volonterski.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

 • utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna,

 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Mošćenička Draga u skladu sa zakonom i Statutom,

 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Mošćenička Draga čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godiniu kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najvišedo 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

 • upravlja prihodima i rashodima Općine,

 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine,

 • imenuje i razrješava pročelnikaJedinstvenog upravnog odjela,

 • utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,

 • predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini,

 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom,

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se