DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Arhiva

Arhiva

Temeljem clanka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) na prijedlog v.d. procelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Opcinski nacelnik Opcine Mošcenicka Draga donio je dana 23. ožujka 2011. sljedeci

PLAN prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Opcine Mošcenicka Draga za 2011. godinu

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SEZONSKU PRODAJU 2010

Opcine Mošcenicka Draga na osnovi clanka 13. i 14. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 20/99., 20/99. i 14/04.) raspisuje

JAVNI NATJECAJZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SEZONSKU PRODAJU

I. Predmet natjecaja su lokacije na javnoj površini, odredene za postavu privremenih naprava (štandova) za prodaju razlicite robe i proizvoda
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

JAVNI NATJEČAJ ZA UPRAVLJANJE JAVNIM SANITARIJAMA ZA SEZONU 2010

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

JAVNI NATJEČAJ - ČIŠĆENJE PLAŽA ZA SEZONU 2010

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SEZONSKU PRODAJU

Opcina Mošcenicka Draga na osnovi clanka 13. i 14. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 20/99., 20/99. i 14/04.) raspisuje

JAVNI NATJECAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SEZONSKU PRODAJU
Cjeloviti natječaj možete preuzeti u prilogu:
4 sij 2010
Na osnovi clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 30/09.) Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održano 30. prosinca 2009. godine, donosi

O D L U K U o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Opcine Mošcenicka Draga


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se