DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Projekti

Projekti

Očuvanje, zaštita i promicanje pomorske i ribarske baštine i identiteta općine Mošćenička Draga - ŠTORIJA OD MORA

Projekt se provedi u sklopu Mjere2.2 Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i  očuvanje identiteta područja u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  FLAG-a Vela vrata za razdoblje 2014.-2020.

Trajanje projekta: ožujak 2021. – kolovoz 2023.

Prihvatljivi izdaci projekta: 1.113.466,31 HRK

Projekt se provodi na području Općine Mošćenička Draga koje je bogate pomorskom i ribarskom tradicijom i baštinom te ima za cilj očuvanje  i valorizaciju pomorske i ribarske baštine i očuvanja identiteta, putem: jačanja osjećaja lokalnog identiteta i povećanja svijesti lokalne zajednice o važnosti očuvanja i valorizacije predmetne kult. baštine; doprinosa razvoju tur. destinacije temeljene na kult. baštini (kulturni turizam); stvoranja (inovativnih) sadržaja za promociju i interpretaciju kult. baštine te jačanja lokalnih kapaciteta za iskorištavanje i promociju kult. baštine. Osnovne aktivnosti projekta su usmjerene na lokalnu zajednicu, s naglaskom na podskupinu djece školskog i predškolskog uzrasta te mladih i turističkih dionika, lokalne udruge i aktivno građanstvo, posjetitelje/turiste, širu javnost, odn. potencijalni posjetitelji, turisti i turistički dionici s područja Kvarnera te lokalne i nacionalne medije.

Aktivnosti: 

- razvoj suvenira i ilustracije

- Izrada turističkih paketa

- promocija turističke destinacije u specijaliziranim medijima

- izrada i tisak Kataloga stalnog postava interp. centra „Kuća od mora“

- izrada i tisak didaktičkog seta o pom. i rib. baštini za djecu

- uređenje javnog prostora u polivalentnu dvoranu za promociju pom. i rib. baštine 

- edukacija o interpretaciji kulturne baštine

- polivalentna mobilna kućica za promociju pom. i rib. baštine

- organizacija manifestacije – regata i povezani kulturno-promotivni sadržaji


“Očuvanje i zaštita morskog okoliša općine Mošćenička Draga” - MOD

“Očuvanje i zaštita morskog okoliša općine Mošćenička Draga” (skraćeno MOD) projekt je Općine Mošćenička Draga sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a provodi se u suradnji s Udrugom Žmergo..

Projekt se provedi u sklopu Mjere 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a Vela vrata.

Trajanje projekta: srpanj 2021. – studeni 2022.

Prihvatljivi izdaci projekta: 276.030,50 HRK

Od velikog značaja za zaštitu i očuvanja vrijednog prirodnog, obalnog i morskog okoliša za zdrav i održiv razvoj zajednice, projektom će se povećati znanje i svijest lokalne zajednice o važnosti brige za obalni i morski okoliša kao i bioraznolikosti te unaprijediti komunalni preduvjeti za bolje postupanje s otpadom i smanjenje onečišćenja obalnog i morskog okoliša, naročito u doba ljetne turističke sezone. 

Navedeno će se postići edukativno-kreativnim radionicama kojima će se u djece jačati odgovornost i prepoznavanje važnosti vlastite uloge u društvu pri usvajanju održivih životnih navika te nabavkom suvremene komunalne infrastrukture za održivo gospodarenje otpadom.

Također, projekt donosi u lokalnu zajednicu i određene inovacije. Sredstvima projekt osigurat će se nabavka i postavljanje tzv. pametnih spremnika za odlaganje otpada uz sam plažni prostor kao inovativno rješenje za upravljanje otpadom na javnim površinama. U njihovo oslikavanje bit će uključeni najmlađi građani čiji crteži će krasiti nove spremnike i promotivne vrećice motivima mora, morskog okoliša, a kojima će se ukazati važnost čistog obalnog i morskog prostora za kvalitetan život građana, razvoja ribarstva, ugostiteljstva i turizma kao jedne od najvažnijih gospodarskih grana Općine.

Projekt Adriatic Landscape Interpretation
Network - ADRILINK


Opći cilj ADRILINK-a je promocija krajobraznog turizma u jadransko-jonskoj regiji stvaranjem mreže centara za interpretaciju krajolika, zamišljenih kao čvorišta odabranih tematskih staza i ruta, digitalno povezanih putem ICT platforme, osiguravajući integrirano upravljanje turističkim uslugama i poticanje inovativnih rješenja. Projekt pruža nove modele upravljanja održivim turizmom usmjerenim na smanjenje sezonalnosti turizma kroz valorizaciju prirodnih i kulturnih krajolika kao zajedničkih dobara koja se mogu posjetiti tijekom cijele godine.
Promovirajući aktivnosti za valorizaciju europske prirodne i kulturne baštine kao ključnog sloja ljudske dobrobiti, projekt doprinosi jačanju identiteta jadranske regije kao jedinstvene turističke destinacije. Zamišljen je kao projekt "zasnovan na zajednici“ gdje je zajednica ključni akter u „razmišljanju / preispitivanju“ vlastitog krajolika, koristeći različite interpretativne ključeve kao što su povijest i umjetnost, kultura, obrt, staze i tradicija, tipičnost u svrhu obnove vlastitu prošlost, razumjeti sadašnjost i planirati i budućnost.

Glavni rezultati projekta ADRILINK su:

1. Osnivanje Jadranske mreže za turizam na krajoliku;
2. Zajednička održiva strategija za sustav krajobraznih odredišta na Jadranu;
3. Sustav novih jadranskih ruta i ruta utemeljenih na interpretaciji krajolika;
4. Digitalna platforma i aplikacija za jadranski turizam;
5. 10 LIC-ova opremljenih aplikacijama pametnih tehnologija i inovativnim ICT rješenjima;
6. Organizacija „Dana krajolika“ kao jedinstvenog događaja integriranog kruga duž Jadranske regije.

Projekt "Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj - od Krasa do Kvarnera ( preko Brkina, Ćićarije i Istre)" – KAŠTELIR iz programa INTERREG SI - HR

                

Početak provedbe projekta: 01. 10. 2018.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Vrijednost projekta: 1.416.321,03 EUR 

Vodeći partner: Općina Komen


Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje baštine od Krasa do Kvarnera uz razvoj inovativne održive prekogranične turističke ponude. Projektom želimo obnoviti drevnu povezanost života ljudi s biljkama i predstaviti ju za suvremeno doba na način koji će služiti održivom turizmu i ekološkom upravljanju okolišem. Crvena nit projekta su ostaci gradina koje su se kod nas pojavile u brončanom, a procvat doživjele u željeznom dobu. Danas su obrasle grmljem i šumom. Iseljavanjem, zarastanjem, gubitkom tradicije i veza s drevnom prošlosti, gubi se i znanje o biljkama koje tu rastu i o njihovom korištenju. Stoga želimo obnoviti ta znanja, predstaviti i probuditi zanimanje turista, ali i mještana koji bi kroz turističke proizvode mogli (opet) stvarati tradicionalne proizvode prema starim metodama i receptima.

Ključni rezultati projekta su:
- revitalizirane odabrane 4 gradine,
- staza Kašteliri od Krasa do Kvarnera,
- centar za promociju gradina i tradic. korištenja biljaka (Ćićarija) i info točke na odabranim gradinama,
- botanika-popis korisnih biljaka s gradina i njihove okolice, genetska banka sjemena, terminol. rječnik i stručni priručnik za korištenje korisnih biljaka te kodeks za branje; arheobotanika – popis biljaka iz razdoblja prapov.gradina; etnobotanika – primjeri korištenja biljaka i proizvoda od biljaka;prikaz života na prapov. gradinama; 8 poučnih staza u okolici obrađene 4 gradine i predstavljanje pomoću IKT,
- edukacija i izobrazba u vezi s gradinama, razvoj proizvoda održivog turizma za promociju baštine.

Rezultati će pridonijeti postizanju program. pokazatelja rezultata - povećanju broja posjetitelja kult. i prirodne baštine u program. području koja u većem dijelu program. područja još nije (dovoljno) razvijena.
Najvažniji učinak projekta je podizanje svijesti ljudi o nužnosti očuvanja kult. baštine i prirode te povratak prirodi kroz upoznavanje, branje i uzgoj,preradu i konzum. korisnih biljaka. Ključni naglasak je stavljen na značaj održivih aktivnosti za razvoj ruralnih područja i prekogran. turizma. Projekt istodobno jača i društveni život sela na području, doprinosi njihovoj vidljivosti i povećanju raznolikost turist. ponude na području od Krasa do Kvarnera. Navedeno predstavlja važnu osnovu za poticanje povratka stanovništva koje se u prošlosti iselilo, uglavnom iz ekonomskih razloga. Revitalizirano područje postat će atraktivno i za naseljavanje novih stanovnika kojima je važan život u netaknutoj prirodi, prepunoj prirodnog i kulturnog bogatstva.

Na sljedećim poveznicama možete preuzeti:

Mobilna i web aplikacija

Slikovnica za djecu   

Projekt "Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora" - MITSKI PARK iz programa Interreg SI - HR


Početak provedbe projekta: 01. 09. 2018.
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Vrijednost projekta: 745 050,00 EUR (633.292,00 EUR ERDF)
Vodeći partner: Općina Hrpelje-Kozina

Projektom se želi stvoriti destinacija MITSKI PARK čije se glavne atrakcije nalaze na hrvatskoj strani (Općina Mošćenička Draga: područje Trebišća) i slovenskoj strani (Općina Hrpelje – Kozina: područje Rodika). Ideja projekta je temeljem proučavanja slavenske i pretslavenske baštine pronaći poveznice koje spajaju dvije lokacije i turistički valorizirati tu baštinu mitskog krajolika. U tu svrhu će biti uređeni centri za posjetitelje na oba područja, unaprijeđene i kamenim putokazima označene „mitske“ staze, te stvoreni dodatni inovativni sadržaji za privlačenje posjetitelja tijekom cijele godine.

Nova prekogranična turistička destinacija MITSKI PARK  će biti promovirana na turističkom tržištu putem turističkih paket-aranžmana namijenjenih posebnim ciljnim skupinama, a osim animacijskog programa na licu mjesta i aplikacije za vođenje po Parku, za posjetitelje će biti osmišljeni i inovativni suveniri.

Kako bi se osigurala održivost projekta, o MITSKOM PARKU i njegovoj ponudi će biti educirani lokalni stanovnici, poduzeća, turistički i agencijski djelatnici, te posebni vodiči, na oba prekogranična područja.

Projekt Culturecovery iz programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020.


Početak provedbeprojekta: 1. 7. 2017.

Trajanje projekta: 36mjeseci

Vrijednost projekta: 1.545.854,92EUR (1.283.360,17 EUR ERDF)

Vodeći partner: Comunedi Cervia

Financiranje: Interreg Central Europe

Usprkos njenoj prepoznatoj važnosti, nematerijalna kulturnabaština često je podcijenjena i sklona nestajanju. Projekt predstavlja iznimanpotencijal za održivo očuvanje i jačanje ovog naslijeđa. Stavljajući naglasakna identitete mjesta i omogućavanjem uključivanja zajednice, projekt potičedijalog o problemima vezanim uz upravljanje nematerijalnom kulturnom baštinom.

Projekt Interreg Central Europe CULTURECOVERY nudijedinstvenu priliku za razvoj novih pristupa za inovativno očuvanje, obnovu ipromociju nematerijalne kulturne baštine. Projektne aktivnosti izvode se naopćinskoj i regionalnoj razini te se posebice usredotočuju na eko muzeje kaolokalne nositelje nematerijalne kulturne baštine.

Informacijske i komunikacijske tehnologije te kreativneindustrije od velikog su značenja u komunikaciji s publikom i donositeljimaodluka. Praktične obuke o inovativnim modelima upravljanja služe kao instrumentza lokalnu razmjenu znanja i iskustava. Projekt integrira strateške pristupe sekspertizom projektnih partnera i znanjem lokalnih dionika s ciljem održivezaštite nematerijalne kulturne baštine srednje Europe.

Projekt financira program Interreg CENTRAL EUROPE kojipotiče suradnju u zajedničkim izazovima srednje Europe.

Web stranica projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se