OBAVIJEST VLASNICIMA PASA

    PREUZIMANJE BROŠURE

Kontaktirajte nas

Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Ocuvana izvorna priroda i rijedak specifican šarm mirnog
primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobija na cijeni, prvenstveno arhitektura ciji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botanickog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Novosti > Obavijest o podnesenom zahtjevu

Novosti

22 sij 2019

Obavijest o podnesenom zahtjevu

Obavještava se javnost da je općinski načelnik Rikardo Staraj podnio Općini Mošćenička Draga zahtjev za izdavanje suglasnosti za ishođenje građevinske dozvole na k.č. 685 k.o. Draga i dijelu k.č. 3455 k.o. Draga u vlasništvu podnositelja zahtjeva te dijelu k.č. 3456/1 k.o. Draga površine 30 m2 u vlasništvu Općine Mošćenička Draga, a prema Geodetskom projektu "Rekonstrukcija poslovne građevine u obiteljsku kuću i izgradnja bazena na k.č. 3456/2 (nastaje od k.č. 685, dijela k.č. 3455 i dijela k.č. 3456/1) u k.o.Draga", izrađenom po trgovačkom društvu „Nekretnine“ d.o.o. Rijeka.

 

U skladu sa važećom prostorno planskom dokumentacijom i glavnim arhitektonskim projektom, Geodetskim elaboratom Rekonstrukcija poslovne građevine u obiteljsku kuću i izgradnja bazena na k.č. 3456/2 (nastaje od k.č.685, dijela k.č. 3455 i dijela k.č. 3456/1) u k.o. Draga, broj elaborata 375/18, izrađenom po trgovačkom društvu „Nekretnine“ d.o.o. Rijeka predlaže se formiranje građevinske čestice oznake k.č. 3456/2 k.o. Draga koja se sastoji od čestica k.č. 685 k.o. Draga i k.č. 3455 k.o. Draga u vlasništvu investitora –podnositelja zahtjeva i dijela k.č. 3456/1 k.o. Draga u površini od 30 m2 u vlasništvu Općine Mošćenička Draga. Dio k.č. 3456/1 k.o. Draga površine 30 m2 u vlasništvu Općine Mošćenička Draga u naravi predstavlja ne uređeno zemljište izvan zahvata prometnice.

Općinski načelnik Rikardo Staraj je dana 03. listopada 2018. podnio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zahtjev za davanjem uputa o postupanju u navedenom predmetu.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dalo je Mišljenje broj:711-I-1690-M-126/18-06-16 od 16. studenog 2018. da općinski načelnik Rikardo Staraj može za potrebe rekonstrukcije poslovne građevine u obiteljsku kuću i izgradnju bazena na k.č. 3456/2 k.o. Draga podnijeti zahtjev za davanje suglasnosti za dobivanje građevinske dozvole za nekretnine u njegovom vlasništvu i za nekretninu k.č. 3456/1 k.o. Draga u vlasništvu Općine Mošćenička Draga, pri čemu je općinski načelnik dužan postupati po uputama Povjerenstva danim u citiranom Mišljenju, odnosno dužan je činjenice o svom Geodetskom projektu deklarirati Općinskim vijećnicima Općine Mošćenička Draga i na internetskim stranicama Općine te se izuzeti od svakog, pa i posrednog, oblika sudjelovanja u postupku i provedbi davanja suglasnosti za dobivanje građevinske dozvole.

U cilju očuvanja vlastite vjerodostojnosti i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti te u cilju otklanjanja sumnje da je koristio dužnost općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga radi postizanja osobnog probitka,općinski načelnik Rikardo Staraj izuzeo se od svih radnji te svih oblika neposrednog i posrednog sudjelovanja i odlučivanja u postupku i provedbi davanja suglasnosti za ishođenje predmetne građevinske dozvole, te ovlastio zamjenicu općinskog načelnika Lucianu Sterle Peruch da zastupa Općinu Mošćenička Draga u navedenom predmetu, poduzima sve potrebne radnje i donese sve odluke u okviru nadležnosti općinskog načelnika.

Činjenice o svom Geodetskom projektu općinski načelnik Rikardo Staraj će,sukladno Mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj:711-I-1690-M-126/18-06-16 od 16. studenog 2018., osim u ovoj objavi,deklarirati i općinskim vijećnicima Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga na sjednici vijeća koja će se održati 29. siječnja 2019.

                                                                                               OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

22. siječanj, 2019.    
Ispiši stranicu |  Povratak


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice. Više o kolačićima Slažem se