DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Prostorni plan > Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 SV. Ivan

Prostorni plan

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 SV. Ivan

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijeloje na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. rujna 2019. godine Odluku o izradiII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan.

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravniodjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela zaprostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županijeo potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolišpredmetnog Plana. Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebnoprovesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te je općinskinačelnik Općine Mošćenička Draga dana 29. siječnja 2020. donio Odluku ozapočinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan („Službenenovine Općine Mošćenička Draga“ broj 2/2020), temeljem koje je provedenpostupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za navedeni Plan.

Nakonprovedenog postupka, Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražioje, sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša mišljenje Upravnogodjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišaPrimorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateškeprocjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenjaUPU 3 Sveti Ivan.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao je dana 15. svibnja 2020.Mišljenje KLASA: 351-01/20-04/49, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-3 da je postupakocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan proveden u skladu sa Zakonom ozaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana iprograma na okoliš. Slijedom navedenog donesena je Odluka kojom se utvrđuje danije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene idopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan („Službene novine OpćineMošćenička Draga“ broj 9/2020).

25. svibanj, 2020.    
Ispiši stranicu |  Povratak


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se