DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Zaštita i spašavanje > Odluke > O D L U K A o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Odluke

21 lip 2011

O D L U K A o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju clanka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97) te clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga, na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine 

ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju predsjednika i clanova 
Opcinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

Clanak 1.
Osniva se Opcinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Opcine Mošcenicka Draga (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Clanak 2.
Povjerenstvo obavlja sljedece poslove:
1. utvrduje štetu za podrucje opcine te organizira i uskladuje njezinu procjenu,
2. suraduju sa županijskim povjerenstvom,
3. potvrduje štetu, za cije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proracuna opcine,
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoci prema žurnom postupku, na temelju izvješca i mišljenja županijskog povjerenstva,
5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
6. županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku,
7. za Opcinskog nacelnika i županijsko povjerenstvo izraduje izvješca o štetama i utrošku sredstava pomoci.

Clanak 3.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. NEDJELJKO DRAŽUL, dipl. ing., Mošcenicka Draga, Mošcenice 85, predsjednik
2. prof. dr. sc. ROBERT MOHOVIC, Mošcenicka Draga, Aleja Slatina 12, clan,
3. mr. sc. BORKA UHAC, Sv. Jelena 33, Brsec, clan,
4. GORDAN FILINIC, JVP Opatija, Sv. Florijana 6, clan,
5. TAHIR ZUBCEVIC, Lovran, 43. Istarske divizije 5, clan.
Predsjednik i clanovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od cetiri godine.

Clanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 361-07/11-01/02
URBROJ: 2156/03-11-1
M. Draga, 17. lipnja 2011.

OPCINSKO VIJECE
OPCINE MOŠCENICKA DRAGA
Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing
21. lipanj, 2011.    
Ispiši stranicu |  Povratak


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se