DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Odluke > Arhiva odluka

Arhiva odluka

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” PGŽ broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 08. ožujka 2012. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
Na temelju članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 08. ožujka 2012. godine, donosi


O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 17. studenog 2011. donijelo je


ODLUKU o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
za Općinu Mošćenička Draga

Financijski Plan i Tablica ophodnji M Draga LJETO - 2011

Provedbeni plan Programa aktivnosti 2011 Mošćenička Draga

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti Mošćenička Draga 2011

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2011. GODINU

Temeljem clanka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) Opcinsko vijece, na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2011. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUCJU OPCINE MOŠCENICKA DRAGA ZA 2011. GODINU

O D L U K A o plaći i drugim primanjima službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga

Na osnovi clanka 10. Zakona o placama u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 28/10.) i clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 30/09. – ispravak), Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine donosi O D L U K U
o placi i drugim primanjima službenika Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Mošcenicka Draga.
Dokument možete preuzeti ovdje:

O D L U K A o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Na osnovi clanka 3. Zakona o placama u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 28/10.) i clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 30/09.- ispravak), Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine , donosi O D L U K U o placi opcinskog nacelnika i zamjenika opcinskog nacelnika.
Dokument možete preuzeti ovdje:


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se