DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Mošćenička Draga > Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Galović, HSS

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Kristijan Dražul, PGS-SDP-IDS-HSU

Članovi Općinskog vijeća:
Nedeljko Dražul, PGS-SDP-IDS-HSU
Robert Dundara, PGS-SDP-IDS-HSU
Enđi Lazarić, PGS-SDP-IDS-HSU
Andrea Dešković, PGS-SDP-IDS-HSU
Ratko Salamon, HDZ
Sanja Knapić, HDZ
Boris Škalamera, HDZ
Luka Jedretić, HSS
Iris Lazarić, HSS

Djelokrug rada

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga  je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave Općine Mošćenička Draga. Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih na redovnim izborima za članove predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave 19. svibnja 2013. godine. Vijećnici se biraju u Općinsko vijeće na vrijeme od četiri godine.

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga ima predsjednika i jednog potpredsjednika biranih iz svojih redova.

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika u Općinskom vijeću.

Poslovnikom Općinskog vijeća se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se