PREUZIMANJE BROŠURE

Kontaktirajte nas

Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Ocuvana izvorna priroda i rijedak specifican šarm mirnog
primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobija na cijeni, prvenstveno arhitektura ciji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botanickog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Novosti

Novosti

19 tra 2018

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SEZONSKU PRODAJU

Općina Mošćenička Draga raspisuje Javni natječaj za korištenje javnih površina za sezonsku prodaju.
Pisane ponude se dostavljaju putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, TRG SLOBODE 7, 51 417, M. DRAGA, s naznakom "NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA- NE OTVARATI". Ponude se zaprimaju zaključno s 15. svibnjem 2018. godine do 14.00 sati.
 Tekst natječaja se nalazi u prilogu.
18 tra 2018

OBAVIJEST

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ 03.travnja 2018. objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 135.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 eura, s intenzitetom potpore 100%. 

Natječaj je namijenjen malim gospodarstvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Terra liburna“, što uključuje gradove Kastav i Opatiju, te općine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji,Mošćenička Draga i Viškovo.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u uredu LAG-a (Rukavac 61A, Matulji) održavati će se individualne konzultacije, s prethodnom najavom. 

Na e-mail LAG-a ured.lag.terraliburna@gmail.com potencijalni prijavitelji mogu do 16. svibnja 2018. postavljati pitanja za navedeni Natječaj, te će postavljena pitanja sa odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a http://www.terra-liburna.hr/natjecaji/

Podnošenje prijava na Natječaj za TO 1.2.1. traje od 17. travnja do 17. svibnja 2018. godine.

18 tra 2018

OBAVIJEST O II. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga

Objavljuje se II. ponovna javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

Ponovna javna rasprava održati će se u trajanju od osam (8) dana, u razdoblju od 26. travnja 2018. godine do 04.svibnja 2018. godine.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog  plana, u Građevini javne namjene, Ulica Barba Rike 5A, Mošćenička Draga, srijedom,četvrtkom i petkom od 10 do 13 sati i ponedjeljkom od 15 do 19 sati te na mrežnim stranicama Općine Mošćenička Draga http://www.moscenicka-draga.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera Prijedloga plana, za sve zainteresirane održati će se 02. svibnja (srijeda) 2018. godine s početkom u 18,30 sati u Građevini javne namjene, Ulica Barba Rike 5A, Mošćenička Draga.

Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne  javne rasprave do zaključno 04.svibnja (petak)  2018. na jedan od sljedećih načina:

-       upisom u Knjigu primjedbi, koja je  izložena uz  Prijedlog Plana,

-       dostavomu pisanom obliku na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, 51417Mošćenička Draga

18 tra 2018

NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Dana 18. travnja 2018. godine u Novom listu objavljen je natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga.
Tekst objavljenog natječaja nalazi se u prilogu. 
16 tra 2018

OBAVIJEST

Dana 23. travnja 2018. godine, ponedjeljak, u dvorani građevine javne namjene, na adresi Barba Rike 5a, Mošćenička Draga, održat će se prezentacija o novom sustavu organizacije i naplate parkiranja na području Općine Mošćenička Draga te sastanak s predstavnicima Komunalca o sustavu prikupljanja otpada na području Općine Mošćenička Draga prema slijedećem rasporedu:

1. U 17.00 sati prezentacija novog sustava organizacije i naplate parkiranja


2. U 19.00 sati sastanak s predstavnicima Komunalca


Pozivaju se svi zainteresirani da se odazovu i  prisustvuju navedenoj prezentaciji, odnosno sastanku.

11 tra 2018

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

NACRT PRIJEDLOGA

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

11. travnja 2018. godine

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare,primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 18. travnja 2018. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt prijedloga Statuta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

                                                                                        Općinski načelnik

                                                                                        Rikardo Staraj, v.r.

8 tra 2018

JAVNI NATJEČAJ - UPRAVLJANJE JAVNIM SANITARIJAMA

POZIV NA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13)

S A Z I V A M

10. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u petak, 13. travnja 2018. s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
27 ožu 2018

Rezultati natječaja s podacima o udrugama, programima ili
projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

14 ožu 2018

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graničesa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta B 23 u dužini cca 200metara (k.č. 3575/70 k.o. Draga) da je OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA započela spostupkom evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskim općinama MOŠĆENIČKADRAGA.

Radovi su započeli 29.01.2018. kada je Općina Mošćenička Draga započelasa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta.

Stručne geodetske poslove izvodi ovlašteni inženjer geodezije SandroViškanić, dipl.ing.geod., br.upisa u komoru - ovlaštenja: Geo 719 iz ovlaštenegeodetske tvrtke Nekretnine d.o.o., Kostrena, Mažeri 11.

Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištemmogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste dana27. ožujka 2018. godine od 13.00 do 15.00  sati u vijećnici Općine Mošćenička Draga. Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice. Više o kolačićima Slažem se