DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

13 svi 2022

Nacrt prijedloga ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE I KONTROLI PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA KOJIMA SE VRŠI NAPLATA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

13. svibnja 2022.

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 13. svibnja 2022. do 19. svibnja 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/22-01/14
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 13. svibnja 2022.

13 svi 2022

Nacrt prijedloga IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA KOJIMA SE VRŠI NAPLATA NA PODRUČJU OMD

13.05.2022.

Upraviteljica Vlastitog pogona Općine Mošćenička Draga utvrdila je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim površinama na kojima se vrši naplata na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja ovog dokumenta na davanje prethodne suglasnosti na Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 13. svibnja do 19. svibnja 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/22-01/15
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 13. svibnja 2022.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE - POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

28. travnja 2022.

Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga,Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Budući je riječ o dokumentu kojim se  uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail:info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 05. svibnja 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/22-01/15

URBROJ: 2170-28-01-22-1

M. Draga, 28. travnja 2022.

 OPĆINSKI NAČELNIK

Rikardo Staraj

28 tra 2022

Nacrt - I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022.

NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

28. travnja 2022.

Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail:info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 05. svibnja 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr.Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/22-01/14

URBROJ: 2170-28-01-22-1

M. Draga, 28. travnja 2022.

 OPĆINSKI NAČELNIK

Rikardo Staraj

27 tra 2022

Nacrt prijedloga ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE I KONTROLI PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA KOJIMA SE VRŠI NAPLATA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 27. travnja 2022. do 06. svibnja 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/22-01/13
URBROJ: 2170-28-01-22-1
M. Draga, 27. travnja 2022.

25 tra 2022

Nacrt prijedloga ODLUKE O GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA I OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GROBLJA

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Mošćenička Draga i obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 25. travnja 2022. do 09. svibnja 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/22-01/12
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 25. travnja 2022.

6 tra 2022

Nacrt prijedloga OPĆIH UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Nacrt prijedloga OPĆIH UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA KOJIMA SE VRŠI NAPLATA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

06.04.2022.

Upraviteljica Vlastitog pogona Općine Mošćenička Draga utvrdila je Nacrt prijedloga Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim površinama na kojima se vrši naplata na području općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja ovog dokumenta na davanje prethodne suglasnosti na Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 06. travnja do 20. travnja 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/22-01/10
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 06. travnja 2022.

22 ožu 2022

Nacrt prijedloga ODLUKE O ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE I KONTROLI PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA KOJIMA SE VRŠI NAPLATA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 22. ožujka 2022. do 30. ožujka 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/22-01/6
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 22. ožujka 2022.

25 vel 2022

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

            Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15)i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 25. veljače 2022. do 04. ožujka 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

 

KLASA:008-01/22-01/4

URBROJ:2170-28-03-22-1

M.Draga, 25. veljače 2022.

29 pro 2021

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 29. prosinca 2021. do 27. siječnja u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/21-01/17
URBROJ: 2156/03-01-21-1
M. Draga, 29. prosinca 2021.Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se