DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

15 srp 2021

Savjetovanje s javnošću

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

22. srpnja 2021.


15.  srpnja 2021.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga.

Budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 15. srpnja 2021. do 21. srpnja 2021. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O
ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE I KONTROLI PARKIRANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA KOJIMA SE VRŠI NAPLATA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj donio je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije donošenja Odluke, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

            Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 14. lipnja  2021. do 21. lipnja 2021. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/21-01/9
URBROJ: 2156/03-01-21-1
M. Draga, 14. lipnja 2021.

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Mošćenička Draga.
5 lip 2020
Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja.
3 lip 2020
Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj donio je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Mošćenička Draga.
3 lip 2020

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU

12. lipnja 2020.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SVJETOVANJU


NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

03. lipnja 2020.

Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu 

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020.godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail:info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 10. lipnja 2020. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O
SUFINANCIRANJU I POSTUPKU SUFINANCIRANJA
TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE KOD DADILJA

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj donio je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece kod dadilja.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije donošenja Odluke, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 28. siječnja 2020. do 10. veljače 2020. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/20-01/3
URBROJ: 2156/03-01-20-1
M. Draga, 28. siječnja 2020.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O
SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj donio je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije donošenja Odluke, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 23. siječnja 2020. do 30. siječnja 2020. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/20-01/2
URBROJ: 2156/03-01-20-1
M. Draga, 23. siječnja 2020.
28 stu 2019

Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt prijedloga Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

Budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona,drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: goran.pekic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare,primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu, zaključno s 06. prosinca  2019. godine.

10 lis 2019

Nacrt prijedloga Strateškog plana razvoja turizma Općine Mošćenička Draga za razdoblje 2019.-2025. godine.

NACRT PRIJEDLOGA STRATEŠKOGPLANA  RAZVOJA TURIZMA OPĆINE MOŠĆENIČKADRAGA 2019.-2025. godine

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt prijedloga Strateškog plana razvoja turizma Općine Mošćenička Draga zarazdoblje 2019.-2025. godine.

Budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona,drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: goran.pekic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare,primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu, zaključno s 10. studeni  2019. godine.

KLASA:008-01/19-01/15

URBROJ:2156/03-01-19-1

M.Draga, 10. listopad 2019.Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se