DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti

Kontaktirajte nas

Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Ocuvana izvorna priroda i rijedak specifican šarm mirnog
primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobija na cijeni, prvenstveno arhitektura ciji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botanickog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Početna

20 lis 2017

RASPORED SKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA

9 lis 2017

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

Ponovna javna rasprava održati će se utrajanju od osam (8) dana, u razdoblju od 18. listopada 2017. godine do 26.listopada 2017. godine.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog  plana, u Građevini javne namjene, Ulica Barba Rike 5A, Mošćenička Draga,  utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 13 sati i ponedjeljkom od 15 do 19 sati te na mrežnim stranicama Općine Mošćenička Draga      http://www.moscenicka-draga.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera Prijedloga plana, za sve zainteresirane održati će se 18. listopada (srijeda) 2017. godine s početkom u 18,00 sati u kongresnoj dvorani  Hotela Marina, Aleja Slatina 2,Mošćenička Draga.

Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne  javne rasprave do zaključno 26. listopada (četvrtak)  2017. na jedan od sljedećih načina:

-       upisom u Knjigu primjedbi, koja je  izložena uz  Prijedlog Plana,

-   dostavom u pisanom obliku na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, 51417 Mošćenička Draga

Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja i dostavljeni u propisanom roku. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi  izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

POZIV NA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13)

S A Z I V A M

4. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u četvrtak, 28. rujna 2017. s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
14 ruj 2017

NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2017. GODINU – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

22. rujna 2017.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


14. rujna 2017.

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 20. rujna 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

14 ruj 2017

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

22. rujna 2017.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


14. rujna 2017.

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Odluke o stipendiranju učenika i studenata.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 20. rujna 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

5 ruj 2017

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Dana 04. rujna 2017. u Novom listu je objavljen tekst natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga.
Tekst objavljenog natječaja se nalazi u prilogu.
23 kol 2017

POZIV NA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13)

S A Z I V A M

3. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u utorak, 29. kolovoza 2017. s početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
7 kol 2017

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

17. kolovoza 2017.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


07. kolovoza 2017.

Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga. Budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 14. kolovoza 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

7 kol 2017

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE - POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

17. kolovoza 2017.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


07. kolovoza 2017.

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 14. kolovoza 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice. Više o kolačićima Slažem se