DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti

OBAVIJEST VLASNICIMA PASA

    PREUZIMANJE BROŠURE

Kontaktirajte nas

Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Ocuvana izvorna priroda i rijedak specifican šarm mirnog
primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobija na cijeni, prvenstveno arhitektura ciji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botanickog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Početna

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 SV. Ivan

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijeloje na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. rujna 2019. godine Odluku o izradiII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan.

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravniodjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela zaprostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županijeo potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolišpredmetnog Plana. Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebnoprovesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te je općinskinačelnik Općine Mošćenička Draga dana 29. siječnja 2020. donio Odluku ozapočinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan („Službenenovine Općine Mošćenička Draga“ broj 2/2020), temeljem koje je provedenpostupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za navedeni Plan.

Nakonprovedenog postupka, Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražioje, sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša mišljenje Upravnogodjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišaPrimorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateškeprocjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenjaUPU 3 Sveti Ivan.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao je dana 15. svibnja 2020.Mišljenje KLASA: 351-01/20-04/49, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-3 da je postupakocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan proveden u skladu sa Zakonom ozaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana iprograma na okoliš. Slijedom navedenog donesena je Odluka kojom se utvrđuje danije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene idopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan („Službene novine OpćineMošćenička Draga“ broj 9/2020).

Obavijest o zabrani loženja vatre na otvorenom prostru

Stupanjem na snagu  ODLUKE O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU, zabranjuje se loženje vatre na otvorenom od 1. lipnja do 31. listopada 2020.

JAVNE POVRŠINE - NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA 2020

Obavijest o početku naplate parkinga

Obavještavamo javnost da će subotom i nedjeljom tijekom svibnja parking u Mošćeničkoj Dragi biti pod naplatom će te ulazno – izlazne rampe biti spuštene. Mještane koji posjeduju kartice za ulaz i izlaz iz područja naplate obavještavamo će iste biti valjane.

Natječaj za prijam u službu

14. 5. 2020.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme referent - kontrolor naplatničar

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, dana 14. svibnja 2019. objavljen je oglas za prijam u službu u Općinu Mošćenička Draga, Jedinstveni upravni odjel, Vlastiti pogon, na radno mjesto referent – kontrolor naplatničar (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od tri mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u Općinu Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Općina Mošćenička Draga je petak 22. svibnja 2020. 

Opis poslova radnog mjesta referent – kontrolor naplatničar u Vlastitom pogonu Općine Mošćenička Draga: naplata parkiranja na naplatnom mjestu, izdavanje i naplata povlaštenih parkirnih karata, unos i kontrola uplata, obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja pogona. Rad se na predmetnom radnom mjestu obavlja u smjenama, koje uključuju i noćni rad.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,00 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5.108,84 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

- Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Mošćenička Draga („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 6/2019)   
- Odluka o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/10, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 6/2019)

Službene novine Općine Mošćenička Draga dostupne su na web stranici Općine Mošćenička Draga www.moscenicka-draga.hr 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Općine Mošćenička Draga www.moscenicka-draga.hr te na oglasnoj ploči Općine Mošćenička Draga, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.


Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka objavljenog oglasa.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine Mošćenička Draga.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu sanja.filcic@moscenicka-draga.hrSvjetski dan Crvenog križa u znaku volontera

Svjetski dan Crvenog križa u znaku volontera

Diljem svijeta 8. svibnja obilježava se Svjetski danCrvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, a tim danom u Hrvatskoj započinje iTjedan Crvenoga križa. Iako ove godine zbog epidemije koronavirusa neće bititradicionalnih programa obilježavanja na otvorenom, Crveni križ na ovaj važandatum ipak želi izraziti duboku zahvalnost volonterima koji već više od dvamjeseca neumorno pružaju podršku svim ljudima u potrebi.

"Od 1948. godine se 8. svibnja, na inicijativu Međunarodnefederacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, rođendan idejnog utemeljiteljaove organizacije, Jeana-Henrija Dunanta, obilježava kao Svjetski dan Crvenogkriža. Organizacija djeluje u cijelom svijetu u katastrofama i u izvanrednimsituacijama te u mirnodopsko vrijeme, slijedeći svoja temeljna načela -humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo iuniverzalnost. U sustavu Hrvatskog Crvenog križa djeluje 131 društvo Crvenogakriža. Svaka lokalna zajednica ima svoje dodatne programe prema interesima tezajednice. Ove godine obilježavanje Svjetskog dana Crvenog križa i TjednaCrvenog križa odvija se pod specifičnim okolnostima, tj. s redukcijom aktivnostikoje smo imali prethodnih godina u smislu druženja i okupljanja. Gradskodruštvo Crvenog križa Opatija imalo je predviđen program za članove, volonterei građane sve dobi, no one se zbog propisanih mjera opreza ne mogu provoditi. Ukontekstu događaja kojima svjedočimo posljednjih mjesec i pol dana, ovogodišnjeobilježavanje posvećeno je onima bez kojih Crveni križ ne može i koji su se u ovojizvanrednoj situaciji pokazali, a to su naši volonteri. Moram napomenuti da jeCrveni križ pripremljen za krizne situacije, on čini operativnu snagu civilnezaštite, no sve vježbe u prošlosti uglavnom su vezane uz potres, poplave, psihosocijalnupomoć i slično. Danas imamo pandemiju koja je jedna posebna ugroza, neprijateljje nevidljiv, a opasnost i rizik postoje čim se izađe iz kuće. U takvimuvjetima svjedočimo velikom broju volontera koji su se javili da pomognu",istaknula je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Đana Pahor.

Volonteri već tjednima nesebično pomažu onima kojima jepomoć zaista i potrebna, redovito obilaze stare i nemoćne, osobe usamoizolaciji koje nemaju nikoga drugoga da im pomogne.

"S ciljem prevencije koronavirusa u ovim okolnostima uprovedbi naših aktivnosti uz 4 djelatnice i 9 gerontodomaćica koje inače provode programe „Pomoć u kući“ i„Zaželi“, u rad se uključilo i 38 volontera, koji aktivno djeluju od prvog danai imaju preko 700 volonterskih sati. Obavili smo 522 posjeta korisnicima ipotrebitima, što iz našeg redovnog programa, kao i onih koji su se javili zbog mjerakoronavirusa. Gerontodomaćice obilaze svojih 65 korisnika, a javio nam se 51korisnik van programa „Pomoć u kući“ i „Zaželi“. Iako su mjere popustile, nekeod njih i dalje obilazimo te bi bilo dobro da oni i dalje ostanu u programu. Ovasituacija je pokazala da osim osoba koje redovito obilazimo u sklopu navedenih programa,postoji još pedesetak osoba kojima je pomoć potrebna, koji su stari i nemoćni inemaju nikog da im pomogne. Nadamo se da bi mogli nastaviti i njima pomagati,sve ovisi o financijama", kazala je voditeljica programa za mlade ikoordinatorica volontera Vanja Moćan, a ravnateljica je zahvalila donatorimakojih se puno javilo i zahvaljujući čijim donacijama su  mogli korisnicima socijalne samoposluge datiobilnije pakete pomoći, koje su im dostavili volonteri na kućni prag, uzpoštivanje propisanih zaštitnih mjera.

Puno su nam pomogli naši volonteri, koji su se izložilirizicima na terenu, te im poručujemo: „Voloneri, hvala! Vi mijenjate svijetnabolje!“

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

JAVNI NATJEČAJ - upravljanje javnim sanitarijama u Mošćeničkoj Dragi i Brseču

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga

Izrađen je prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga. Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. 

Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenog za navedeni Plan provest će se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 03/17) općinski načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice. Više o kolačićima Slažem se