DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti

Kontaktirajte nas

Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Ocuvana izvorna priroda i rijedak specifican šarm mirnog
primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobija na cijeni, prvenstveno arhitektura ciji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botanickog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Početna

ODLUKA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA KOJIMA JE ODOBRENO FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA U 2017. GODINI

POZIV NA 36. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13)

S A Z I V A M

36. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2017. s početkom u 18,30 sati u općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
10 ožu 2017

Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2017. godinu

                Na temelju članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“,br. 115/16) i članka 6. Odluke o utvrđivanju poreza na kuće za odmor  („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 34/12)

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

obavještava sve  pravne i fizičke osobe  koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Mošćenička Draga , da su obvezni do 31. ožujka 2017. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2017. godini, dostaviti PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR  ZA 2017. GODINU.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu putem pošte na adresu Općina Mošćenička Draga,Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga ili na e-mail: info@moscenicka-draga.hr.

Obveznici poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe  koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Mošćenička Draga.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade,dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar), starosti i trošnosti.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza,predviđene su novčane kazne za prekršaj  i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00kuna.

 
Za sve upite  o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2017. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/737 536.
10 ožu 2017

NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2017. GODINU - POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

17. ožujka 2017.

Izvješće o provedenom savjetovanju - I. izmjene i dopune Proračuna za 2017.pdf

10. ožujka 2017.

Nacrt I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Ratko Salamon, dr.med. utvrdio je Nacrt I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 16. ožujka 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem oobrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Odrazac sudjelovanja.
10 ožu 2017

OTVORENO SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU OKO PRIJEDLOGA ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Općina Mošćenička Draga izradila je prijedlog Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić "Grobnički tići" Podružnica Mošćenička Draga u Moščeničkoj Dragi i u dječje vrtiće izvan područja Općine Mošćenička Draga, oko kojeg otvara savjetovanje s zainteresiranom javnošću. Prijedlog Odluke s obrazloženjem se nalazi u prilogu.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 16. ožujka 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, prijedloge i primjedbe isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr
10 ožu 2017

OTVORENO SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU OKO PRIJEDLOGA IZMJENE ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE KOD DADILJA

17. ožujka 2017.

Izvješće o provedenom savjetovanju - dadilje.pdf

Općina Mošćenička Draga izradila je prijedlog Odluke o izmijeni odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece kod dadilja, oko kojeg otvara savjetovanje s zainteresiranom javnošću. Prijedlog Odluke s obrazloženjem se nalazi u prilogu.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 16. ožujka 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, prijedloge i primjedbe isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr
8 ožu 2017

POZIV NA RADIONICU “Predstavljanje procesa izrade Lokalne razvojne strategije u Ribarstvu (LRSR)”

Cijenjeni Članovi i Korisnici ribarstvenog područja LAGuR “Vela vrata”,

pozivamo Vas na radionicu na temu “Predstavljanje procesa izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR)” koju će predstaviti voditeljica LAGUR-a Anđela Cvjetković i stručna suradnica Eliana Zec Solina i raspravu “o potencijalima, resursnoj osnovi, izazovima i mogućnostima razvoja sektora ribarstva i akvakulture na LAGUR području za potrebe izrade SWOTanalize” koja će biti korištena u Lokalnoj razvojnoj straetigiji u Ribarstvu.

Radionica će se održati za sve zainteresirane u prostorijama Zgrade javne namjene (Barba Rike 5A) u četvrtak (09.03.2017) u 14:30, Mošćenička Draga odmah nakon sastanka Upravnog odbora LAGuR “Vela vrata” i Skupštine.

To je jedinstvena mogućnost da ribari, operateri u turizmu, predstavnici lokalnih samouprava i civilnog sektora (s područja Cresa, Malog Lošinja, Lovrana, Mošćeničke Drage i Opatije) iznesu svoje probleme u ribarstvenom području i pomognu nam s predviđanjem rješenja koje će se pretočiti u mjere koje će biti financirane preko Lokalne razvojne strategije u Ribarstvu. Za naše podruje je predviđeno 20 milijuna kuna sredstva za decentraliziranu provedbu mjera i potreba. Nadamo se Vašoj aktivnoj participaciji o našem zajedničkom životnom prostoru.

Za dodatne informacije molimo Vas da nam se obratite na mail: flag.velavrata@gmail.com ili na 0994742494.

POZIV NA 35. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13)

S A Z I V A M

35. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u četvrtak, 09. ožujka 2017. s početkom u 18,30 sati u općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
28 vel 2017

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

POZIV NA 34. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13)

S A Z I V A M

34. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u petak, 24. veljače 2017. s početkom u 18,30 sati u općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice. Više o kolačićima Slažem se