DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti

OBAVIJEST VLASNICIMA PASA

    PREUZIMANJE BROŠURE

Kontaktirajte nas

Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Ocuvana izvorna priroda i rijedak specifican šarm mirnog
primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobija na cijeni, prvenstveno arhitektura ciji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botanickog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Početna

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Mošćenička Draga

31 sij 2020

29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKE DRAGE

29. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, će se održati u utorak, 04. veljače  2020. s početkom u 17,30 sati u Općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan

30.01.2020. 

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijelo je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. rujna 2019. godine Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan.

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. 

Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenog predlaže se provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš  predmetnog Plana. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 03/17) općinski načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.


Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja UPU Paljon 1 - Sjever

30.01.2020.

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijelo je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. prosinca 2019. godine Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 – Sjever („Službene novine Općine Mošćenička Draga broj 14/2019, Ispravak – 2/2020).

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana.

Dobiveno je mišljenje da je za navedeni plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenog predlaže se provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 03/17) općinski načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.
22 sij 2020

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2020 GODINU

Općina Mošćenička Draga raspisala je javni natječaj za prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata koje provode udruge, za financiranje iz Proračuna Općine Mošćenička Draga u 2020. godini, a odnose se na javne potrebe u područjima od interesa za Općinu Mošćenička Draga.

 

Pravo podnošenja prijedloga na javni natječaj imaju sve udruge koje su osnovane ili djeluju na području Općine Mošćenička Draga  ili obavljaju djelatnosti od interesa za Općinu Mošćenička Draga.


Podnositelji prijave – udruge, svoje programe/projekte prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, a natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine MošćeničkaDraga u u redovno vrijeme, a ista se nalazi u prilogu ove obavijesti.

           Prijave se dostavljaju osobno u Jedinstveni upravni odjel svakim radnim danom u redovno radno vrijeme ili poštom na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode7, 51417 Mošćenička Draga.


            Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2020. godine.

13 sij 2020

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2020. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“  broj 74/14 i 70/17) Općina Mošćenička Draga objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata  od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2020. godinu, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu

31 pro 2019

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - VIŠI SAVJETNIK ZA OBRAČUN I NAPLATU PRIHODA I NABAVU

13 pro 2019

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME – VIŠI SAVJETNIK ZA OBRAČUN I NAPLATU PRIHODA I NABAVU

28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Općine Mošćenička Draga broj 2/19), Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 28. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u petak, 13. prosinca 2019. s početkom u 17.00  sati u Općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice. Više o kolačićima Slažem se